Investigación Capítulo de libro

The Postwar “Drawn Novel”

Autor/a Jan Baetens
DOI https://doi.org/10.1017/9781316759981.005
Año
Revista o publicación Cambridge University Press